top of page

อาชีพ

ทำงานกับเรา

ขอขอบคุณที่ส่ง!

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานวางแผน ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบประมาณราคา
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโครงการ ทั้งสำนักงานและภาคสนามต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้

3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ดี

5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6. สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
7. ชาย หรือ หญิง อายุ 27 - 38 ปี มีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน: งานประจำ

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ชุดพนักงาน

ช่องทางการสมัคร: ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์นี้

หรือส่ง CV และ Portfolio ทางอีเมลล์ visawa.info@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจุฑามาศ ราชสมบัติ โทร. 085 444 3802

bottom of page