top of page

CIVIL ENGINEER

วิศวกรโยธา

Work With Us

Thanks for submitting!

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานวางแผน ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบประมาณราคา
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโครงการ ทั้งสำนักงานและภาคสนามต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้

3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ดี

5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6. สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
7. ชาย หรือ หญิง อายุ 27 - 38 ปี มีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน: งานประจำ

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ชุดพนักงาน

ช่องทางการสมัคร: ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์นี้

หรือส่ง CV และ Portfolio ทางอีเมลล์ visawa.info@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจุฑามาศ ราชสมบัติ โทร. 085 444 3802

bottom of page