บจก. วิศวกรพล

ออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม 

ควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับภาครัฐและเอกชน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

DESIGN &

CONSULTANT

Caring your project with experience and professional

ENGINEERING &

ARCHITECTURE

RECENT

PROJECTS

depa-kk1.jpg
depa kk01.jpg

DEPA  KHONKAEN

ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN (RENOVATION)

ONE CHIANGMAI1.jpg
ONE CHIANGMAI.jpg

THE ONE  CHIANG MAI

STRUCTURE  DESIGN  & CONSULTANT

messageImage_1657615666761.jpg
Picture7.jpg

อาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ENGINEERING  CONSULTANT

wmall2.jpg
Wmall-POV900.jpg

W MALL  CHIANG MAI

DESIGN & CONSULTANT

Building Retrofit.jpg

BUILDING RETROFIT

SEP / 20

งานเสริมกำลังโครงสร้าง อาคารจอดรถ

ทีมงานวิศวกรพล ร่วมกับ วิศวกรผู้ออกแบบ

ชำนาญการ รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ

MAYA CHIANGMAI.jpg

THE ONE CONDO

JUN / 20

ทีมงานวิศวกรพล ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบโครงสร้าง

Project: The One Chiang Mai, Condo 8 ชั้น 

15 อาคาร ของ บริษัท มายาเชียงใหม่ จำกัด

ห้องสมุดเพื่อน้อง.jpg

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง

FEB / 20

บจก. วิศวกรพล ร่วมออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดมอบให้น้องในถิ่นทุรกันดาร 1 แห่ง ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เมื่อต้นปี 2020

Blue Print

WHY

US

บจ.วิศวกรพล "บริหารโครงการก่อสร้างและร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ  บริการแบบครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์  ทั้งด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการตลอดโครงการ"

 

ตั้งแต่หาที่ดินทำเลที่มีศักยภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ออกแบบพัฒนาโครงการ ขออนุญาต ควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบ อสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่าง เปี่ยมประโยชน์ และยั่งยืน

ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ 

บริษัท วิศวกรพล จำกัด เป็นบริษัทให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ควบคุมบริหารงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร คอมมูนิตี้มอลล์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท และโรงแรม  เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2554  โดย ดร.กรพล สายเชื้อ พร้อมทีมงานคุณภาพ ภายใต้หลักการ "บริหารโครงการก่อสร้างและร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ” ตั้งแต่หาที่ดินทำเลที่มีศักยภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบและพัฒนาโครงการ ขออนุญาต ควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบ ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะรังสรรค์พัฒนาเพื่อส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่าง เปี่ยมประโยชน์และยั่งยืน ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานหรือพบกับทีมงานที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง

  • Facebook

NEWS & ACTIVITIES

OUR  PARTNER

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.